Hjallerup Missionhus, Søndergade 22, 9320 Hjallerup

Hjallerup Missionshus

Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.

Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets magter bæver,
tryg er troens grund.
Jubelråbet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger:
Kristus Herre er!

Frygt ikke mere!
Evigt er han med!
Troens øje ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
sejer er hans vej.
Nu skal han regere,
aldrig frygter jeg.

Edmund Louis Budry 1885
Arne Fjelberg 1947.

Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fylder haven,
se, en engel kom,
Åbned klippegraven,
Jesu grav er tom!